Readymade společnosti

Akční cena: 19 900 Kč !!!

Tato cena neobsahuje žádné další skryté poplatky!

 

Ready-made společností jsou firmy, které:

 • byly založeny výhradně za účelem prodeje klientovi

 • mají plně splacený základní kapitál a přidělené identifikační číslo (IČO)

 • dosud nevykonávaly žádnou činnost

 • jsou registrovány k dani z příjmu

 • jsou připraveny k okamžitému prodeji

 • umožňují klientovi ihned začít podnikat

 • mají jednoduché, flexibilní zakladatelské listiny

 • předmět činnosti obsahuje desítky rozličných činností


Ceny za převod společnosti s ručením omezeným:

Pokud zůstane minimálně jeden rok sídlo zakoupené společnosti u nás (Počernická 509):

Cena je pouze 19.900,- Kč*!

Pokud se bude ihned při převodu měnit sídlo společnosti,
zvýší se prodejní cena na 22.900,- Kč*

Co je potřeba pro koupi ready-made společnosti:

 • Výpis z trestního rejstříku budoucího jednatele (ne starší 3 měsíců)
 • Plná moc jednatele (pokud nebude přítomen)
 • Bydliště jednatele na území EU nebo povolený trvalý pobyt v ČR
 • Platný průkaz totožnosti
 • Kupující fyzická osoba nesmí být 100% vlastníkem třech jiných společností


Postup pro koupi ready-made společnosti:

 • Předložení shora uvedených dokladů
 • Vyplnění informací potřebných pro změnu vlastníka a statutárních orgánů
 • Zaslání návrhů příslušných listin
 • Návrhy na případné změny a odsouhlasení návrhu listin
 • Podpis listin u notáře nebo místního úřadu, a vypořádání
 • Vylepení kolkových známek a podání návrhu změn na obchodní rejstřík


* Uvedené ceny platí v případě změny jednoho společníka a jednoho jednatele společnosti, ne však při změně společenské smlouvy, kterou je možné provést pouze notářským zápisem (cca 8.500 Kč + DPH).(c) 2009 HSOS.cz - všechna práva vyhrazena